eureca two.rs

EuReCa Srbija- EuReCa Trauma

6.9.2018 -- Zlatko Fišer

EuReCa Srbija- EuReCa Trauma

Sastanak EuReCa Srbija- EuReCa Trauma je održan u Subotici u prostorijama SLD-DLV na adresi Petefi Šandora 7, sa početkom u 11 časova. Na sastanku su prisustvovali ispred projekta EuReCa  Prof dr sc. med Velibor Vasovic,  Prim. dr Zlatko Fišer, dr sc. med. dr Violetta Raffay, Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, dr Mihaela Budimski kao i odazvani predstavnici (glavni istraživači/rukovodioci ) iz različitih centara:
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac i Domova zdravlja Bačka Topola, Inđija, Senta, Kanjiža, Ruma, Kula  i Subotica. Svoje opravdano odsustvo su potvrdili SHMP Bečej, Sombor, Zrenjanin uz potvrdu učešća u daljem projektu.

Sastanak je otvorila Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat pozdravivši sve prisutne i upoznavši ih sa dnevnim redom sastanka. 

 

 Dnevni red

1. Plan realizacije projekta EuReCa Srbija

2. Uvođenje registra za traumu

3. Razno

 
           Prim. dr Zlatko Fišer je u uvodnoj reči podsetio prisutne na dizajn studije i dao podatke o uspehu časopisa JRB koji je proistekao iz projekta EuReCa. Do ovog projekta nisu postojali relevantni podaci o epidemiologiji vanbolničkog srčanog zastoja niti objave na ovu temu. Sastanak je tekao obradom parametara koji se unose i skrenuta je pažnja na neophodnost sledstvenog praćenja odgovora koji su kreirani dizajnom studije jasno definisanim pitanjima. Dr sc. med. dr Violetta Raffay je prisutnima ukazala na greške koje su se dešavale tokom dosadašnjeg unosa podataka te skrenula pažnju na sled logičnosti i unosa podataka u kontinuitetu kako bi se greške u narednom periodu izbegle odn. svele na minimum.

 Obrazloženjem rezultata koji su ukazivali na dosadašnji učinak, Prim. dr Zlatko Fišer je argumentovao potrebu za nastavkom rada Projekta i prikupljanje podataka. U analizi kojom je obuhvaćen period od oktobra 2014. do avgusta 2017. godine, zapažen je izuzetan porast zbrinjavanja VBSZ , telefonski vođenog KPR-a, inicijalno šokabilnog ritma i postignute spontane cirkulacije (ROSC) kao i pacijenata koji su doživeli otpust i preživeli 30 dana nakon otpusta. dr Fišer je podstakao prisutne na mogućnost započinjanja mikroprojekata u sopstvenim sredinama učesnika koji mogu  na taj način unaprediti kvalitet zbrinjavanja vanbolničkog srčanog zastoja, u nedostatku republičkog programa u skladu sa zakonom. Uočena je i potreba podizanja svesti građana o aktivnom učešću i započinjanju KPR-a pre pristizanja stručne pomoći jer dosadašnje analize ukazuju na njihovo zanemarljivo angažovanje. Ova aktivnost je sprovedena zahvaljujući saradnji Resuscitacionog Saveta Srbije i Sekcije urgentne medicine te je ishod ove samo opservacione studije doveo do rezultata i poboljšanja kvaliteta zbrinjavanja VBSZ. Ovi rezultati su bili motiv za nastavak i kontinualno praćenje te su uz Nacionalnog koordinatora Violette Raffay na sastanku  imenovani organi upravljanja koji će sprovoditi aktivnost: Predsednik Upravnog odbora Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, predsednik Nadzornog odbora prof. dr Velibor Vasović, sekretar dr Mihaela Budimski. Projekat je do sada finansiran sredstvima iz članarina Resuscitacionog Saveta Srbije koji će i nadalje podržavati isti.

Projekat se nastavlja 1. septembra 2018. godine a nakon tri meseca možemo očekivati prva saopštenja iz sredina koje u njemu učestvuju.

Prisutni su upoznati i sa novim registrom za traumu koja će se pratiti u narednom periodu u okviru već postojeće baze podataka. Prim. dr Kornelija Jakšić H. je dala objašnjenje za pojedina  pitanja vezana za traumu i postignut je dogovor da se tri meseca prati svaka zbrinuta povreda, te će se nakon toga odlučiti da Ii postoje realni uslovi (izračunavanje trauma skora) za jedinstveno praćenje samo teške traume.
Uz prijatno druženje svih učesnika projekta, sastanak je završen u 13:30 časova.

Zapisnik vodila
dr Mihaela Budimski

Pratite nas
EuReCa ONE
EuReCa TWO